Sääksikuvaus Pohtiolammella

Kuvausolosuhteet

Sääksien ravintolammikko perustettiin aikanaan palvelemaan kalastavien sääksien tarkkailua ja lajin suojelutyötä. Myös piilokojut rakennettiin tähän tarkoitukseen ja säätiön omaan käyttöön.

Tieto kohteesta levisi ja toi paikalle innokkaita  luontokuvaajia, jotka tiedustelivat mahdollisuutta saada vuokrata piilokojuja sääksikuvaukseen. Sääksisäätiö suostui pyyntöön, sillä lammikon ylläpito aiheutti paljon työtä ja mittavia kuluja säätiölle.  Piilokojujen vuokrauksesta saatavilla tuloilla pyritään kattamaan ylläpitokulut ja mahdollinen ylijäämä käytetään lyhentämättömänä sääksen suojelutyöhön.

Sääksilammikon ylläpidosta vastaa säätiön vapaehtoiset harrastajat yhteistyössä Kangasalan kaupungin työllistettävien henkilöiden kanssa. Säätiö toivoo, että kuvaajat ymmärtävät sen, että näillä resursseilla on vaikea saavuttaa palveluissa ammattimaisen matkailuyrityksen taso.

Sääksisäätiö toivoo, että luontokuvaajat ymmärtävät sen, että piilokojujen infrastruktuuri ja kaikki palvelut ylläpidetään talkoovoimin, joten palvelujen taso ei ehkä aina kestä kriittistä tarkastelua ammattimaisen matkailuyrityksen toimintaan verrattuna.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että piilokojuista saatavat tuotot käytetään lyhentämättöminä uhanalaisen sääksen suojeluun ja sen elinolojen turvaamiseen.

Vuokrattavat kuvauspaikat 

Sääksikuvaus on mahdollista sääksilammikon ympärillä olevista piilokojuista (1- 6), ylätornista (7) ja yleisötornista (8). Kuvauksessa tulee noudattaa luontokuvauksen yleisiä eettisiä ohjeita välttäen lintujen häirintää.

Eettiset säännöt

Suomen Luonnonvalokuvaajat ry on kevätkokouksessaan Kiljavalla 8.3.2008 vahvistanut seuraavat periaatteet, joiden tarkoituksena on luoda eettinen perusta yhdistyksen jäsenten käyttäytymiselle luonnossa sekä toiminnalle valokuvaajina.

Näiden periaatteiden noudattaminen on jokaisen jäsenen velvollisuus ja kunnia-asia. Lue lisää tästä.

Piilokojuissa (6 kpl) on yhteensä 11 kuvauspaikkaa, joissa on seinään kiinnitetyt jalustaruuvit kuvausaukon kohdalla. Piilokojuissa 2 ja 3 on valaistus ja sähköpistokkeet mm. kameran akkujen latausta varten. Näissä kojuissa on myös laverisängyt lepäämistä varten. Jotkut kuvaajat jopa yöpyvät piilokojuissa. Sähkölämmitystä ei ole. Yksityiskohtaiset ohjeet piilokojujen käyttäjille ovat tässä.

Vuonna 2013 rakennetussa ylätornissa on neljä kuvausaukkoa, joiden kamerajalustat ovat samanlaiset kuin piilokojuissa.

Yksityiskohtaiset ohjeet Ylätornin käyttäjille ovat tässä.

Yleisötornista voi kuvata (ilman maksua) sääksien seurantaikkunoiden lasin läpi, mutta parempaan tulokseen pääsee, kun vuokraa kuvauspaikan, joista yksi sijaitsee yleisötornin sääksien katselutilassa ja viisi yleisötornin etupuolen laajennusosassa. Yleisötornin etäisyys sääksien iskualtaasta on noin 40 m. Yleisötornin kuvauspaikan voi varata vain Pohtiolammen sääksikeskuksen kahviosta (aukioloaikoina). Yksityiskohtaiset ohjeet yleisötornin kuvauspaikkojen käytöstä ovat tässä.

Kosteikkotornista voi kuvata lähinnä eri vesilintulajeja, lokkeja ja kahlaajia kosteikkoalueella. Kosteikkotornin kuvauspaikkoja voi varata etukäteen nettivarausjärjestelmällä. Tornissa on yhteensä 10 kuvauspaikkaa. Kaikille kuvauspaikoille pääsee pyörätuolilla. Huomaa, että tällä kohteella ei voi kuvata sääksien saalistusta, sillä kosteikolla ei ole kaloja, joten sääkset eivät saalista tällä allasalueella. Yksityiskohtaiset ohjeet kosteikkotornin kuvauspaikkojen käytöstä ovat tässä.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi