Hallitus ja työryhmät

Sääksisäätiön hallituksessa on 9 asiantuntijajäsentä, jotka edustavat linnustonsuojelun eri organisaatioita, petolintujen tuntemusta ja talouselämää.

 

Puheenjohtaja
Ilmari Häkkinen
0400 907 310
ilmari.hakkinen@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja
Vesa Hyyryläinen
040 540 8830
vesahyyry5@gmail.com

Toimitusjohtaja
Markku Hyvärinen
0500 306 904
mahyv@outlook.com

 

Muut hallituksen jäsenet:
Erkki Korpimäki
Toni Laaksonen
Heikki Kainulainen
Heikki Lokki
Ossi Nokelainen
Jari Valkama

Työryhmät:

Sääksityöryhmä
Heikki Kainulainen
050 3302901
heikki.kainulainen@jyu.fi

Merikotkatyöryhmä
Jouko Högmander
0400 826 440
jouko.hogmander@gmail.com

 

Haukka- ja pöllötyöryhmä

Erkki Korpimäki

0400 163228

ekorpi@utu.fi

Viestintätyöryhmä

Markku Hyvärinen
0500 306 904
mahyv@outlook.com

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi