Sääksisäätiö

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (BirdLife Kanta-Häme) perusti Sääksisäätiön vuonna 1990. Säätiön toiminnan perustana oli Kanta-Hämeen maakuntalinnun suojeluprojektin mittava työ vuosina 1986–87.

Säätiön peruspääoma koottiin omakustanteena julkaistun Sääksi-kirjan myyntituloilla. Säätiön kotipaikka on Hämeenlinna, ja toimialueena on koko Suomi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla petolintujen suojelua ja tutkimusta sekä tunnetuksi tekemistä. Toiminta on tärkeää ympäristökasvatusta.

Esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä on useita kuten:

  • osallistuminen valtakunnalliseen sääksikannan seurantaan jo vuodesta 1971
  • suurin osa Suomen sääksistä pesii lintuharrastajien tekemissä tekopesissä
  • WWF:n ja nykyisin Sääksisäätiön yhteydessä toimivan merikotkatyöryhmän tuloksellinen työ merikotkan suojelussa
  • Sääksikeskuksen toiminnan käynnistäminen ja ylläpito Kangasalan Pohtiolammella

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi