Sääksisäätiö

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry perusti Sääksisäätiön vuonna 1990. Pohja säätiön toiminnalle luotiin Kanta-Hämeen maakuntalinnun suojeluprojektin mittavalla työllä vuosina 1986 - 1987.

Tukiyhteisön peruspääoma koottiin omakustanteena julkaistun Sääksi-kirjan myyntituloilla. Säätiön kotipaikka on Hämeenlinna, mutta toimialue kattaa koko maan.

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti petolintujen suojelu- ja tutkimustyötä sekä näiden tunnetuksi tekemistä ottamalla erityisesti huomioon harrastustoiminnan. Säätiö harjoittaa myös petolintujen suojeluun tähtäävää julkaisutoimintaa.

Sääksisäätiö jakaa vuosittain apurahaa  suojelutyöhön. Apurahoilla pyritään tukemaan lähinnä käytännön suojeluhankkeita, sääksien tekopesien rakentamista jne.

Yhteistyö

Säätiöllä ei ole lainkaan omaa henkilökuntaa, vain hallitus. Tästä syystä se turvautuu eri yhdistysten, liikeyritysten ja yksityisten luonnonystävien apuun, jotta käytännön suojelutyötä voidaan ulottaa maan kaikkiin osiin. Sääksien tutkimus- ja suojeluhankkeet Suomessa rakentuvat keskeisesti tämän yhteistyön varaan.

Hyvä esimerkki yhteistyön hankkeista on vuonna 2006 aloitettu valtakunnallinen kummipesäkampanja, jonka tavoitteena on 100 merkittävän sääksen pesän turvaaminen. Jokaiselle näistä suojelukohteeksi valitulle pesälle on etsitty tukijaksi oma pesäkummi. Näille pesäkummeille välitetään jännittävää tietoa kohteeksi valitun pesän historiasta ja pesintöjen onnistumisesta.

Kummipesä -kampanjassa Sääksisäätiötä tukeneita yhteistyökumppaneita ovat tähän mennessä olleet mm: Bayer Oy, Boliden Harjavalta Oy, K-Rauta Vaasa, Securitas Oy ja Tornator Oy. Tähän kampanjaan voivat edelleen liittyä kaikki halukkaat tukijat ottamalla yhteyttä säätiöömme. Kerromme mielellämme lisää tästä kummipesä -kampanjastamme.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi