Toimintaympäristö

Sääksisäätiön toiminnasta vastaa säätiön hallitus ja kotipaikkana on Hämeenlinna, mutta toiminta on valtakunnallista. Säätiö toimii yhteistyössä  petolintu-harrastajien ja lukuisten linnuista kiinnostuneiden avustajien kanssa.

Sääksisäätiöllä ei ole varsinaista jäsenistöä, mutta petolinnuista kiinnostuneita harrastajia on BirdLife Suomen lintuyhdistyksissä useita. Kotisivujen ja Facebook-sivuston kautta tavoitetaan noin 20 000 seuraajaa Suomesta ja ulkomailta. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat pesäkamerat ja satelliittilinnut. 

Kangasalan Pohtiolammen Sääksikeskuksessa vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää, joiden joukossa säännöllisesti koululuokkia opettajien ohjauksessa. Säätiö on yhteydessä ympäristöviranomaisiin, metsäalan toimijoihin ja yksittäisiin luontoharrastajiin  tarjoten asiantuntemustaan sekä käytännön asioissa että pyydettyjen lausuntojen muodossa. 

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi