Toimintaympäristö

Sääksisäätiö on sitoutumaton järjestö, jonka voimavarana on vapaaehtoistyö. Säätiö toimii yhteistyössä erityisesti Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa (joka viranomaisena ylläpitää valtakunnallista petolintujen seurantaa), Birdlife Suomen, WWF Suomen ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Kenttätyössä on mukana satoja luontoharrastajia, lintujen rengastajia ja luonnonsuojelijoita. Tärkeää ovat myös toimivat yhteydet maanomistajiin, metsäyhtiöihin ja eri alojen viranomaisiin.  

Sääksisäätiön nettisivuja sekä Facebook- ja Instagram-päivityksiä seuraavat tuhannet ihmiset. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat pesäkamerat ja satelliittilinnut.

Kangasalan Pohtiolammen Sääksikeskuksessa vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää ja sen piilokojuissa useat kymmenet valokuvaajat ovat saaneet hienoja lähikuvia kalastavista sääksistä ja haikaroista. Keskuksessa käy myös koululuokkia opettajineen. 

Sääksisäätiössä toimivat maamme parhaat petolintujen asiantuntijat. Tarvittaessa säätiö antaa esim. Lausuntojen muodossa asiantuntija-apua erilaisten hankkeiden tai suojelukysymysten arvioinnissa.

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi