Toimintaympäristö

Sääksisäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka voimavarana on vapaaehtoistyö. Säätiö toimii yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa (Luomus), joka viranomaisena ylläpitää valtakunnallista petolintujen seurantaa. BirdLife Suomi, WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat niin ikään säätiön kumppaneita. 

Kangasalan Pohtiolammen Sääksikeskuksessa vierailee vuosittain 30.000 – 40.000 kävijää ja piilokojuista useat kymmenet valokuvaajat ovat saaneet upeita kuvia kalastavista sääksistä ja muista kalaasyövistä linnuista. Keskuksessa käy säännöllisesti koululuokkia opettajineen. 

Sääksisäätiössä toimivat maamme parhaat petolintujen asiantuntijat. Säätiö antaa pyydettäessä lausuntoja erilaisten hankkeiden tai suojelukysymysten arviointiin.

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi