Petolintutilanne Suomessa

Suomessa tavataan säännöllisesti pesivänä   29 petolintulajia, joista 14 on uhanalaista:

Äärimmäisen uhanalaiset 

 • haarahaukka
 • niittysuohaukka
 • kiljukotka
 • tunturihaukka
 • tunturipöllö    

Erittäin uhanalaiset

 • arosuohaukka
 • mehiläishaukka
 • piekana
 • huuhkaja

Vaarantuneet

 • sinisuohaukka
 • hiirihaukka
 • maakotka
 • muuttohaukka
 • varpuspöllö

Lisäksi silmälläpidettäviin lajeihin kuuluu kanahaukka ja helmipöllö. Nykyään sääksi, merikotka ja viirupöllö luetaan elinvoimaisiin lintulajeihin, joiden pesiviä kantoja seurataan vuosittain. 
 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi