Petolintutilanne Suomessa

Suomessa tavataan säännöllisesti pesivänä   29 petolintulajia, joista 14 on uhanalaista:

Äärimmäisen uhanalaiset 

 • haarahaukka
 • niittysuohaukka
 • kiljukotka
 • tunturihaukka
 • tunturipöllö    

Erittäin uhanalaiset

 • arosuohaukka
 • mehiläishaukka
 • piekana
 • huuhkaja

Vaarantuneet

 • sinisuohaukka
 • hiirihaukka
 • maakotka
 • muuttohaukka
 • varpuspöllö

 

Lisäksi silmälläpidettäviin lajeihin kuuluu kanahaukka ja helmipöllö. Nykyään sääksi, merikotka ja viirupöllö luetaan elinvoimaisiin lintulajeihin, joiden pesiviä kantoja seurataan vuosittain. 

Valtakunnallisen petolintuseurannan tulokset osoittavat, että usean petolinnun pesivä kanta laskee huolestuttavasti pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna. Petolintututkimus etsii syitä havaittuun muutokseen. 

Lähde: Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, petolintuseuranta, Heidi Björklund

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi