Petolintututkimus

Petolintujen suojelu edellyttää luotettavia tietoja kantojen pidempiaikaisesta kehityksestä. Useita vuosikymmeniä jatkuneen käytännön suojelutyön tuloksena  mm sääksi ja merikotka on saatu siivilleen. Useita on sitävastoin jouduttu siirtämään uhanalaisten ryhmään - monet näistä metsissäpesiviä petolintuja.

Petolintujen kenttätöissä on mukana vuosittain noin 300 rengastajaa ja lukuisia lintuharrastajia. Luonnontieteel-linen keskusmuseo (Luomus) vastaa Suomessa petolin-tujen seurannasta ja tekee yhteistyötä Sääksisäätiön kanssa.  Lajista riippumatta tutkimustavoitteet ovat yhtenevät:

  • pesivän kannan vuosittainen kartoitus
  • vertailukelpoinen, pitkäaikainen pesintätuloksen seuranta 
  • poikasten ja erikoistapauksissa myös emolintujen rengastus
  • biometrisen aineiston keräys
  • pesäpuihin ja pesäpaikkoihin liittyvien tietojen taltiointi
  • ympäristömyrkkyjen esiintymisen selvitys näytteiden perusteella
  • ravintotutkimukset
  • satelliittilähettimien käyttö lintujen liikkeiden seurannassa

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi