Miten petolintuja suojellaan?

Yleinen suhtautuminen petolintuihin on tänä päivänä varsin myönteistä. Haukat, pöllöt, kotkat ja sääksi ovat tärkeä osa luontomme monimuotoisuutta ja niillä on oma roolinsa ekosysteemissä. 

Maamme petolintuja on paljon tutkittu ja niiden elintavoista tutkijat tietävät paljon, mutta suuren yleisön taholla petolinnut ovat varsin tuntemattomia, kuitenkin samalla kiehtovia ja salaperäisiä. 

Sääksisäätiö pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteisiin, jotta petolinnut tunnettaisiin paremmin. Tämä tapahtuu kotisivujen, sosiaalisen median, lehtikirjoitusten, asiantuntijalausuntojen, radio- ja tv-ohjelmien, luentojen, näyttelyiden ja koulutustapahtumien avulla.

Säätiö pyrkii myös siihen, että petolinnuilla olisi myös tulevaisuudessa tarjolla soveliaita elinympäristöjä ja pesäpaikkoja. Sääksisäätiön suojelutyön tärkeitä kohteita ovat:

  • tunnettujen petolintujen pesien vuosittainen seuranta ja tietojen toimittaminen Luonnontieteellisen keskusmuseon rekisteriin
  • yhteistyö maanomistajien ja metsäalan toimijoiden kanssa pesäpaikkojen säästämiseksi hakkuissa ja muissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa
  • yhteistyö ympäristöstä ja maankäytöstä vastaavien viranomaisten kanssa
  • tekopesien tekeminen sääkselle ja muille petolinnuille, milloin tämä on tarpeen ja työhön on metsän omistajan suostumus
  • pöllön pönttöjen teko ja maastoon sijoittaminen siellä, missä pesäkoloista on pulaa

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi