Miten petolintuja suojellaan?

Maamme petolintuja on tutkittu pitkään ja tutkijat tietävät niiden elintavoista paljon. Ne ovat kuitenkin jääneet yleisön keskuudessa tuntemattomiksi, vaikka ovat kiinnostavia ja varsinkin pöllöt salaperäisiä. 

Sääksisäätiö pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteisiin, jotta petolinnut tunnettaisiin paremmin. Tämä tapahtuu säätiön kotisivujen, sosiaalisen median, lehtikirjoitusten, asiantuntijalausuntojen, radio- ja tv-ohjelmien, luentojen, näyttelyiden ja koulutustapahtumien avulla.

Säätiö pyrkii myös siihen, että petolinnuille olisi tulevaisuudessa tarjolla soveliaita elinympäristöjä ja pesäpaikkoja. Sääksisäätiön suojelutyön tärkeitä kohteita ovat:

  • tunnettujen petolintujen pesien vuosittainen seuranta ja tietojen toimittaminen Luonnontieteellisen keskusmuseon rekisteriin
  • yhteistyö maanomistajien ja metsäalan toimijoiden kanssa pesäpaikkojen säästämiseksi hakkuissa ja muissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa
  • yhteistyö ympäristöstä ja maankäytöstä vastaavien viranomaisten kanssa
  • tekopesien tekeminen sääkselle ja muille petolinnuille, milloin tämä on tarpeen ja työhön on metsän omistajan suostumus
  • pöllönpönttöjen teko ja maastoon sijoittaminen metsänomistajan luvalla 

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi