Toiminnan rahoitus ja apurahat

Varainhankinta

Säätiö tukee keräämillään varoilla petolintujen suojelutyötä ja vetoaa kaikkiin luonnonystäviin – pienikin taloudellinen tuki on arvokas ja tervetullut.  Juuri Sinun henkilökohtainen lahjoituksesi auttaa petolintujen suojelua. 

Sääksisäätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää erilaisia tapahtumia sekä valmistaa ja markkinoi petolintuihin liittyviä myyntituotteita.  Tuotto ohjataan petolintujen suojeluun ja tutkimukseen.

Voit tehdä lahjoituksen Sääksisäätiön tilille FI 28 5680 2720 0304 12.

Sääksisäätiön apurahat

Sääksisäätiö jakaa vuosittain apurahoja petolintujen parissa työskenteleville kenttätyöntekijöille, tutkijoille ja alan opiskelijoille. Apurahoista päätetään helmikuussa. Apurahaa voivat hakea yksityiset, työryhmät ja yhteisöt. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää hankkeen esittely, työsuunnitelma ja kustannusarvio, ja se tulee toimittaa Sääksisäätiölle viimeistään ensimmäinen helmikuuta osoitteeseen:

Sääksisäätiö
PL71,  13211 HÄMEENLINNA

Tarkempia tietoja apurahoista saa Sääksisäätiön toimitusjohtaja Markku Hyväriseltä mahyv@outlook.com.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi