Toiminnan rahoitus ja apurahat

Varainhankinta

Säätiö tukee keräämillään varoilla petolintujen suojelutyötä ja vetoaa kaikkiin luonnonystäviin – pienikin taloudellinen tuki on arvokas ja tervetullut.  Juuri Sinun henkilökohtainen lahjoituksesi auttaa petolintujen suojelua. 

Sääksisäätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää erilaisia tapahtumia sekä valmistaa ja markkinoi petolintuihin liittyviä myyntituotteita.  Tuotto ohjataan petolintujen suojeluun ja tutkimukseen.

Voit tehdä lahjoituksen Sääksisäätiön tilille FI 28 5680 2720 0304 12.

Sääksisäätiön apurahat 2024

Apuraha myönnetään joko yhtenä tai useampana pienehkönä avustuksena sääksen ja muiden petolintujen suojeluun, tutkimukseen ja tiedottamiseen. Jaettava summa on vuonna 2024 yhteensä 3000 €. Sääksisäätiöllä on tämän lisäksi Merenkurkun merikotkien suojeluun osoitettu apuraha, joka voidaan jakaa yhtenä tai useampana avustuksena. Apurahoja voivat hakea niin yksityiset, työryhmät kuin muut yhteisöt. Hakemukseen on sisällytettävä hankkeen lyhyt esittely, työsuunnitelma ja kustannusarvio. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Sääksisäätiön hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen mahyv@outlook.com Lisätietoja: http://www.saaksisaatio.fi

Hakuaika päättyy 31.1.2024

Tarkempia tietoja apurahoista toimitusjohtaja Markku Hyvärinen mahyv@outlook.com 0500 – 306 904

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi