Haukat ja pöllöt

Petolinnut on tapana jakaa päiväpetolintuihin ja pöllöihin. Säätiön toiminnassa haukat ja pöllöt muodostavat omat lajiryhmänsä. Niiden suojelua  ja tutkimusta  edistämään perustetaan  vuonna 2021 omat työryhmät samaan tapaan kuin sääkselle ja merikotkalle.  

Työryhmiä perustettaessa tavoitteena on saada mukaan petolintujen asiantuntijoita eri puolilta maata.  Säätiö hakee eri tahoilta rahoitusta työryhmien toiminnalle ja taloustilanteen mukaan myöntää apurahoja petolintujen suojeluun ja tutkimukseen.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi