Sääksikamerat

Pesäkamerat

Sääksien pesintää on seurattu pesälle asetettujen nettikameroiden välityksellä eri puolilla Suomea. Tavoitteena on saada tietoja pesinnän eri vaiheista, saaliskaloista ja lintujen käyttäytymisestä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Sääksisäätiölle luvat pesäkuvauksiin Hämeessä, Kainuussa ja Länsi-Lapissa yhteistyössä paikallisten rengastajien kanssa. Pesätapahtumia voi seurata kameravalinnan kautta. 

Riistakamerat

Sääksellä on pesän lähistöllä istumapuita, joita varsinkin koiras käyttää säännöllisesti levähdykseen ja ruokailuun. Lähettävällä riistakameralla voidaan seurata istumapuun tapahtumia häiritsemättä pesintää. Paikalla vierailee muitakin sääksiä kuten pesän naaras, lentopoikaset ja koko joukko paikallisia lintulajeja (huuhkaja, kanahaukka, lapinharakka ja teeri ).

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi