Sääksikamerat

Pesäkamerat

Sääksien pesintää on seurattu pesälle asetettujen nettikameroiden välityksellä eri puolilla Suomea. Tavoitteena on saada tietoja pesinnän eri vaiheista, saaliskaloista ja lintujen käyttäytymisestä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Sääksisäätiölle luvat pesäkuvauksiin Hämeessä, Kainuussa ja Länsi-Lapissa yhteistyössä paikallisten rengastajien kanssa. Pesätapahtumia voi seurata kameravalinnan kautta. 

Säätiön pienkeräysluvalla (RA/2022/947) kerätään lahjoituksia pesäkameroiden ylläpitoon ja huoltoon. Keräystilin  numero on  FI 28 5680 0020 5922 89

Sääksisäätiö ylläpitää Varsinais-Suomen ely-keskuksen erikoisluvalla pesäkameroita sääksenpesillä eri puolilla maata. Työ tehdään lintuharrastajien vapaaehtoisvoimin ja kustannuksella. Pesäkameroiden seurannasta on tullut monia kiinnostava tapahtuma ja haluamme tehdä parhaamme, jotta se voisi jatkua katkeamatta myös tämän pesintäkauden ajan. 

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi