Sääksikuvaus Pohtiolammella

  

Kuvausolosuhteet yleisesti

Sääksien ravintolammikko rakennettiin aikanaan palvelemaan sääksien perustutkimusta ja suojelutyötä. Myös piilokojut rakennettiin tutkimus- ja suojelutyön tarpeita varten ja vain säätiön sisäiseen käyttöön.

Pohtiolammella vierailleet luontokuvaajat kuitenkin halusivat jo yli 10 vuotta sitten, että myös ulkopuoliset valokuvaajat saisivat vuokrata piilokojuja korvausta vastaan. Sääksisäätiö suostui tähän siitä syystä, että sääksikalojen hankinnasta, kalojen ravinnosta ja altaiden yleishuollosta aiheutuu säätiölle vuosittain tuhansien eurojen menoerä.

Kuvauspiilokojujen vuokratuloilla pyritään kattamaan suurin osa altaiden ylläpitokuluista. Lähivuosien tavoitteena on, että näillä tuloilla pystyttäisiin maksamaan koko tämä kuluerä.

Sääksien ravintolammikkoa ja piilokojuja ylläpidetään puhtaasti harrastajavoimin. Kaikki kohteelta saatavat tuotot käytetään lyhentämättöminä sääksen suojelutyöhön.

Sääksisäätiö toivoo, että luontokuvaajat ymmärtävät sen, että piilokojujen infrastruktuuri ja kaikki palvelut ylläpidetään talkoovoimin, joten palvelujen taso ei ehkä aina kestä kriittistä tarkastelua ammattimaisen matkailuyrityksen toimintaan verrattuna. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että piilokojuista saatavat tuotot käytetään lyhentämättöminä uhanalaisen sääksen suojeluun ja sen elinolojen turvaamiseen.

Vuokrattavat kuvauspaikat 2020

Sääksien valo- ja videokuvaus on mahdollista sääksialtaan ympärillä olevista piilokojuista (1-6), yleisötornin eteläpäädyssä sijaitsevasta (uudesta) Ylätornista (7) ja Sääksitornista/yleisötornista.

Pohtiolammelle saapuvia kuvaajia pyydetään perehtymään etukäteen Suomen Luonnonkuvaajat ry:n julkaisemiin luonnonkuvausta koskeviin eettisiin periaatteisiin.

Pohtiolammella pyritään kaikin tavoin kunnioittamaan näitä periaatteita. Tulemme osaltamme valvomaan, että kuvaajat noudattavat näitä periaatteita, jotka löytyvät osoitteesta www.luontokuva.org/index.php/yhdistys/etiikka

Yleisötornista voi kuvata (ilman maksua) sääksien seurantaikkunoiden lasin läpi, mutta parempaan tulokseen pääsee, kun vuokraa kuvauspaikan, joista yksi sijaitsee yleisötornin sääksien katselutilassa ja viisi yleisötornin etupuolen laajennusosassa. Yleisötornin etäisyys sääksien iskualtaasta on noin 40 m. Yleisötornin kuvauspaikan voi varata vain Pohtiolammen sääksikeskuksen kahviosta (aukioloaikoina). Yksityiskohtaiset ohjeet yleisötornin kuvauspaikkojen käytöstä ovat tässä.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi