Toiminnan rahoitus

Säätiö tukee keräämillään varoilla petolintujen suojelutyötä. Suojelutyön eri muotojen rahoittaminen edellyttää säätiön varojen johdonmukaista ja määrätietoista kartuttamista.  Säätiö vetoaa kaikkiin luonnonystäviin - pienikin taloudellinen tuki on arvokas ja tervetullut. Juuri Sinun henkilökohtainen panoksesi edesauttaa osaltaan käytännön suojelutyötä. 

Varainhankinnan keinot

Sääksisäätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää erilaisia tapahtumia sekä valmistaa ja markkinoi petolintuihin liittyviä myyntituotteita. Tuotto ohjataan petolintujen käytännön suojelutyöhön ja sitä tukevaan tutkimukseen. 

Suojelutyön rahoitus jatkossa

Säätiö pyrkii kehittämään varainhankintaa pitkäjänteisellä työllä yhdessä sääksen suojelusta kiinnostuneiden yritysten ja alan yhteisöjen kanssa. Ympäristökasvatustyö, jossa säätiö on aktiivisesti mukana, on myös nähtävä investointina petolintujen suojeluun.

Voit tehdä lahjoituksen Sääksisäätiön tilille FI45 5680 0020 5192 33.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi