Pesäpuuilmoitus

  

Monet luonnossa liikkuvat ihmiset ovat ottaneet yhteyttä Sääksisäätiöön ja kertoneet mm. sääksen pesähavainnoista.

Sääksisäätiö toimittaa suojeltavaan sääksen pesäpuuhun rauhoitustaulun, jolla pesäpuu merkitään suojelluksi.

Sääksisäätiölle voi ilmoittaa alla olevalla lomakkeella sellaisesta sääksen pesäpuusta, jossa ei vielä ole pesäpuun rauhoitustaulua tai taulu on hävinnyt. Lomakkeeseen on myös mahdollista liittää valokuvia kohteesta.

 Sääksi
 Merikotka

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi