Petolintujen suojelutyötä Suomessa

Sääksisäätiön tavoitteet

Sääksisäätiö on suomalaisten petolintujen suojeluun keskittynyt yleishyödyllinen yhteisö. Sen tarkoituksena on edistää petolintujen suojelua, seurantaa ja tutkimusta. Säätiö kerää varoja, joilla tuetaan ja organisoidaan petolintujen parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. 

Lue lisää

Näin voit edistää petolintujen suojelua

Lintujemme aateli, petolinnut ovat vaikeuksissa niiden elinympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Sääksisäätiö tekee yhteistyötä kolmensadan petolinturengastajan ja lukuisien avustajien kanssa, jotta tietomme petolinnuista olisi ajan tasalla. Voit tukea heidän työtään lahjoittamalla.

Lue lisää

Etusivu

Miksi on tärkeä suojella petolintuja?

Petolinnut ovat luonnossa ravintoketjun huipulla ja keskeisiä ympäristön tilan ilmentäjiä.  Petolinnuista on paljon tutkimustietoa, niiden elintavat tunnetaan hyvin ja suojelusta on kokemusta. Petolinnut ovat myös sateenvarjolajeja, joiden suojelu edistää luonnon monimuotoisuutta. 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi