ssmasthead854x98fi

Sääksisäätiö

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry perusti Sääksisäätiön vuonna 1990. Pohja säätiön toiminnalle luotiin Kanta-Hämeen maakuntalinnun suojeluprojektin mittavalla työllä vuosina 1986 - 1987. Tukiyhteisön peruspääoma koottiin omakustanteena julkaistun Sääksi-kirjan myyntituloilla. Säätiön kotipaikka on Hämeenlinna, mutta toimialue kattaa koko maan.

Säätiön hallituksessa ovat edustettuina seuraavat tahot:

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry 3 jäsentä
Luonnontieteellinen keskusmuseo (petolintujen tutkimukseen perehtynyt) 1 jäsen
BirdLife Suomi ry 1 jäsen
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry 1 jäsen
Kotimaisen yliopiston petolintututkija 1 jäsen
Talouselämän asiantuntijat 2 jäsentä

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti sääksen suojelu- ja tutkimustyötä sekä näiden tunnetuksi tekemistä ottamalla erityisesti huomioon harrastustoiminnan. Säätiö harjoittaa myös petolintujen suojeluun tähtäävää julkaisutoimintaa.

Säätiöllä ei ole lainkaan omaa kenttähenkilöstöä, vain hallitus. Tästä syystä se joutuu turvautumaan eri yhdistysten ja yksityisten luonnonystävien apuun, jotta käytännön suojelutyötä voidaan ulottaa maan kaikkiin osiin. Tutkimus- ja suojeluhankkeiden onnistuminen rakentuu näin ollen keskeisesti tämän yhteistyön varaan.

Hyvänä esimerkkinä yhteistyöhankkeista on vuonna 2006 aloitettu valtakunnallinen kummipesäkampanja, jonka tavoitteena on 100 merkittävän sääksen pesän turvaaminen. Jokaiselle näistä suojelukohteeksi valitulle pesälle on etsitty tukijaksi oma pesäkummi. Näille pesäkummeille välitetään jännittävää tietoa kohteeksi valitun pesän historiasta ja pesintöjen onnistumisesta.

Kummipesäkampanjassa Sääksisäätiötä tukeneita yhteistyökumppaneita ovat tähän mennessä olleet mm:

    Bayer Oy,
    Boliden Harjavalta Oy,
    K-Rauta Vaasa,
    Securitas Oy ja
    Tornator Oy.  

Tähän kampanjaan voivat edelleen liittyä kaikki halukkaat tukijat ottamalla yhteyttä säätiöömme. Kerromme mielellämme lisää tästä kummipesäkampanjastamme.
Fb logo Sääksisäätiö
Facebookissa