Hinnat ja ohjeet valokuvaajille

  

  1. Luonnonvalokuvaajan työskentelyn lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen. Hän liikkuu luonnossa hienotunteisesti ja asettaa kuvattavan edun oman etunsa edelle.
  2. Luonnonvalokuvaaja perehtyy kuvauskohteisiinsa ollakseen aiheuttamatta niille vahinkoa.
  3. Luonnonvalokuvaaja noudattaa luonnossa liikkumista ja toimimista koskevia lakeja sekä määräyksiä ja hankkii tarvittavat luvat viranomaisilta ja maanomistajilta.
  4. Luonnonvalokuvaaja siivoaa jälkensä eikä jätä maastoon jätteitä.
  5. Luonnonvalokuvaaja kunnioittaa toisen valokuvaajan työrauhaa, ilmaisuvapautta ja tekijänoikeuksia.
  6. Luonnonvalokuvaaja ei kuvillaan levitä valheellista tai harhaanjohtavaa informaatiota. Jos kohde on kuvattu luonnosta irrotetussa ympäristössä tai jos kuvan sisältöön on oleellisesti vaikutettu lavastuksin tai kuvan oton jälkeen tapahtuneella kuvankäsittelyllä, näistä toimenpiteistä on mainittava, kun kuvan käyttöyhteys tällaista mainintaa edellyttää.

 

Kuvausvuorokausi alkaa tulopäivänä kello 17:30 ja päättyy lähtöpäivänä kello 17:00.

Piilokojujen, Ylätornin ja majoitustilojen avaimet on noudettava Sääksikeskuksen kahviosta tulopäivänä ennen kello 17:30, vaikka menisikin piilokojuun vasta varsinaisen kuvauspäivän aamuna. Avaimet on palautettava lähtöpäivänä ennen klo 17:00. Kuvauspaikat ja majoitustilat on jätettävä siistissä kunnossa (roskat kerättyinä ja lattiat lakaistuina) seuraavalle käyttäjälle.  

Kuvauspaikkojen ja majoitustilojen varaajien tulee itse huolehtia kuvausmatkansa järjestelyistä Pohtiolammelle ja sieltä pois Sääksikeskuksen aukioloaikoina. Majoitustilojen vuokrauksen yksityiskohdista voi tiedustella kohteen matkailuyrittäjältä (Taigabird Oy) sähköpostilla osoitteesta: jouko.alhainen@pp.inet.fi

Sääksisäätiö välittää piilokojuja, Ylätornia ja majoitustiloja koskevat varaukset myös Taigabirdille. Muilta osin varaajan on sovittava majoitustilojen järjestelyistä suoraan Taigabirdin kanssa.

Ennen kuvaustapahtumaa saat ohjeet avaimista sähköpostitse (pohtiolampi@gmail.com ) ja tarvittaessa myös puhelimitse. Sääksikeskus on 30.3. – 8.6. auki vain viikonvaihteessa ja sen jälkeen myös arkisin 9.6. – 15.9. klo 11-18 ja voit asioida siellä ja saada sekä palauttaa avaimet kuittausta vastaan.

Kuvausmaksut ja majoitusmaksut maksetaan Sääksisäätiön pankkitilille FI 285680 2720 030412 kohteen mukaisella viitteellä: Piilokojut, Ylätorni, Yleisötorni, Kosteikkotorni, Majoitustila. Maksu tulee suorittaa tapahtuman jälkeen netin kautta tai Sääksikeskuksen kassalle sen aukioloaikoina.

 Voit peruuttaa varauksen seuraavasti. Varausvahvistuksen yhteydessä saat varausnumeron ja linkin, jolla pääset peruuttamaan varauksesi. Päivä kalenterissa vaihtuu vihreäksi ja muiden käyttöön. Peruutuksia ei voi tehdä puhelimitse. Peruutus tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kuvauspäivää. Jos peruutus tehdään myöhemmin niin siitä joutuu maksamaan puolet varauksen alkuhinnasta ja poisjääminen johtaa täyteen maksuun.

Hinnasto 2024

1. Piilokojujen hinnat:

8.4 – 15.6.  55 € / kuvaaja / vrk

16.6 - 31.7.  75 €

1.8 - 19.9. 150 €

2. Ylätornin hinnat:

8.4 -15.6 25 € / kuvaaja / vrk

16.6 – 31.7.  40€

1.8 - 19.9.  75€

3. Kosteikkotornin kuvauspaikat

35 € / kuvaaja/ vrk

4. Yleisötornin kuvauspaikat (varataan kahviosta)

15 € / kuvaaja/ vrk

Jos kuvausryhmässä on useampia, veloitetaan jokaiselta kuvaajalta maksu erikseen. Kaikki kuvaajat katsotaan harrastekuvaajiksi.

 

5. Majoitustilojen hinnat

Majoitustilan vuokra on 70 €/henkilö / vrk, kahden majoittuessa samaan huoneeseen 50 € 

 

Kuvaaja maksaa kuvauspaikan hinnan netissä Sääksisäätiön pankkitilille kuvauksien jälkeen

Sääksisäätiö FI 285680 2720 0304 12 kohdeviitteellä: Piilokojut/Ylätorni/Yleisötorni/Kosteikkotorni/

Majoitustila. Sääksikeskuksen kahvion aukioloaikoina maksun voi tehdä myös sinne. Ota tarvittaessa yhteys palveluista vastaavaan Jouko Alhaiseen Taibird Oy 040-528 3030.

 

 

Piilokojut 1-5 sijaitsevat sääksilammikon ympärillä ja varauksen tehneen kuvaajan ja hänen kuvaajakavereiden käytössä. Noin 40 m sääksilammikosta sijaitsevan Ylätornin (6) ja Yleisötornin (7) kuvauspaikat varataan erikseen. Kuvauspaikkojen varaus tapahtuu Sääksisäätiön kotisivujen (www.saaksisaatio.fi) kautta kuten myös Kosteikkotornin kuvauspaikat ja Sääksikeskuksen majoitustilat. Kuvausjärjestelyistä vastaavalta Jouko Alhaiselta voi myös tiedustella mahdollisia lisäkuvauspaikkoja soittamalla 040-528 3030.

Käytännön ohjeita:

1. Pohtiolammen kuvauspaikat avautuvat 6.4. 2024, jolloin on odotettavissa ensimmäisiä sääksiä. Varauksen tehtyäsi saat ohjeet kuvauspaikkojen ja majoitustilojen avaimista sähköpostitse (pohtiolampi@gmail.com ) ja tarvittaessa myös puhelimitse ennen kuvaustapahtumaa. Sääksi-keskus on 30.3. – 8.6. auki vain viikonvaihteessa ja sen jälkeen myös arkisin 9.6. – 15.9. klo 11-18 ja voit asioida siellä ja saada palveluja.

2. Saavuttuasi Pohtiolammelle Sahalahdentien portille toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Aja sisään, sulje portti perässäsi. Pysäköi autosi merkitylle paikoitusalueelle, josta viitoitusta seuraten pääset kuvauspaikoille.

3. Siirry ripeästi johonkin kuvauskojuista, jotta häiriö sääksille ja paikalla oleville toisille kuvaajille jäisi vähäiseksi. Mikäli paikalla näkyy sääksi kalastamassa, odota kunnes se on saanut kalan. Vältä oleilua kojujen ulkopuolella.

4. Voit asettaa kamerasi kuvaushyllylle hiekkapussin päälle tai jalustalle, jolloin tarvitaan oma kuulapolvi, kiikku, kino- tai videopää.

5. Muista, ettei objektiivia saa työntää selvästi suojaverhon ulkopuolelle. Kalastava sääksi havaitsee pienenkin kameran ja kuvaajan liikkeen ja kuvaustilanne on menetetty. Taataan sääksille häiriötön kalastusmahdollisuus.

6. Siisti tilat ja lukitse kojut ennen kuin poistut paikalta. Muista palauttaa avaimet saamassasi kirjekuoressa.

7. Sääksen kalastustapahtuma on haasteellinen kuvattava ja vaatii kärsivällisyyttä. Tervetuloa vielä uudemman kerran Pohtiolammelle sääksien pariin.

 

Sääksisäätiö ja Taigabird Oy

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi