Hinnat ja ohjeet valokuvaajille

  

Pohtiolammelle saapuvia kuvaajia pyydetään perehtymään etukäteen Suomen Luonnonkuvaajat ry:n julkaisemiin luonnonkuvausta koskeviin eettisiin periaatteisiin. Pohtiolammella pyritään kaikin tavoin kunnioittamaan näitä periaatteita. Tulemme osaltamme valvomaan, että kuvaajat noudattavat näitä periaatteita, jotka löytyvät osoitteesta: 

http://www.luontokuva.org/index.php/yhdistys/etiikka

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi