Sääksi

Sääksi eli kalasääski on kalaravintoa käyttävä suurikokoinen petolintu. 

Sääksen uskotaan olleen pyhä lintu suomalaisille ja se on valittu Kanta-Hämeen maakuntalinnuksi. Sääksi on myös kosmopoliitti lintulaji, jota tavataan eri puolilla maailmaa.  Suomalaiset sääkset talvehtivat pääosin Länsi-Afrikassa.

Aikanaan sääkseä pidettiin kalavarkaana ja siitä maksettiin tapporahaa. Vuonna 1926 sääksi rauhoitettiin asetuksella ja vuonna 1962 lailla. Sääksen pesä ja pesäpuu ovat niin ikään rauhoitettuja. 

Sittemmin ympäristömyrkyt olivat syynä lajin huonoon pesintätulokseen, mutta  onneksi tilanne korjaantui ja nykyisin suomalainen sääksikanta on elinvoimainen käsittäen noin 1200 - 1300 pesivää paria. 


Pitkäjänteinen lajin suojelutyö on tuottanut tulosta, mutta edellyttää vuosittaista pesivän kannan seurantaa, sopivia pesäpaikkoja ja pesäpuita.  Väestön suhtautuminen sääksiin on nykyisin hyvin myönteinen ja linnun suojeluun halutaan aktiivisesti osallistua. 
 

Suomesta tunnetaan useita kymmeniä sääks(i)-alkuisia järviä, lahtia, mäkiä, niemiä, saaria, saloja ja soita etenkin Hämeestä, Satakunnasta ja Savosta.

Paikannimet ovat syntyneet sääksien pesä- tai saalistuspaikkojen perusteella. Sääksi  on kiinnostanut etenkin kalastustaitonsa vuoksi. 

Kuva: Sääksmäen vaakuna

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi