Sääksi

Sääksi eli kalasääski on kalaravintoa käyttävä suurikokoinen petolintu. 

Sääksen uskotaan olleen pyhä lintu suomalaisille ja se on valittu Kanta-Hämeen maakuntalinnuksi. Sääksi on myös kosmopoliitti lintulaji, jota tavataan eri puolilla maailmaa.  Suomalaiset sääkset talvehtivat pääosin Länsi-Afrikassa.

Aikanaan sääkseä pidettiin kalavarkaana ja siitä maksettiin tapporahaa. Vuonna 1926 sääksi rauhoitettiin asetuksella ja vuonna 1962 lailla. Sääksen pesä ja pesäpuu ovat niin ikään rauhoitettuja. 

Sittemmin ympäristömyrkyt olivat syynä lajin huonoon pesintätulokseen, mutta  onneksi tilanne korjaantui ja nykyisin suomalainen sääksikanta on elinvoimainen käsittäen noin 1200 - 1300 pesivää paria. 


Pitkäjänteinen lajin suojelutyö on tuottanut tulosta, mutta edellyttää vuosittaista pesivän kannan seurantaa, sopivia pesäpaikkoja ja pesäpuita.  Väestön suhtautuminen sääksiin on nykyisin hyvin myönteinen ja linnun suojeluun halutaan aktiivisesti osallistua. 
 

Valtakunnallinen sääksiprojekti on vakuuttava esimerkki rengastajien työstä Suomen luonnon hyväksi. Vuonna 1971 rengastajat ottivat sääksen erityisseurannan kohteeksi, minkä jälkeen lähes kaikki tietoon tulleet sääksenpesät on tarkastettu vuosittain. Prof Pertti Saurola yhdessä intendentti Jari Valkaman kanssa vastaavat sääksiprojektista.

Vuonna 2019 tarkastuksiin osallistui runsas sata rengastajaa ja asuttuja pesiä löydettiin lähes 1200. Poikastuotto asuttua pesää kohden on ollut viime vuosina noin kaksi rengastusikäistä sääksenpoikasta mitä voidaan pitää hyvänä. 

Jo sääksiprojektin alkuaikoina todettiin pesäpuiden puutteen olevan uhka Suomen sääksikannalle. Nykyisin lähes puolet Suomen tunnetuista sääksipareista pesii lintuharrastajien rakentamissa sääksen tekopesissä.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi