Sääksisäätiön apurahat

  

Sääksisäätiö jakaa vuosittain apurahoja sääksien parissa työskenteleville tutkijoille käytettäväksi sääksien suojelu-  ja/tai tutkimushankkeisiin. Säätiön tuki pyritään ohjaamaan sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät sääksen suojelua käytännössä.

Laajat maakuntakohtaiset tekopesäverkostot ovat erinomaisia esimerkkejä tällaisesta työstä. Apuraha jaetaan kerran vuodessa helmikuun loppupuolella pidettävässä kokouksessa.

Seuraavan kerran apurahoja jaetaan helmikuussa 2019. Apuraha myönnetään joko yhtenä tai useampana pienehkönä avustuksena sääksen tutkimus- ja/tai suojelutyötä palveleviin hankkeisiin. Apurahaa voivat hakea niin yksityiset, työryhmät kuin yhteisöt.

Hakemukseen on sisällytettävä lyhyt esittely ja työsuunnitelma siitä hankkeesta, johon apurahaa haetaan. Apurahahakemusten tulee olla perillä säätiön toiminnanjohtajalla viimeistään ko. hakuvuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä. Vuodelle 2019 haettavien apurahahakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 20.1.2019.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Sääksisäätiön hallitukselle ja lähetetään osoitteeseen:

Sääksisäätiö
PL 71, 13211 HÄMEENLINNA

Lisätietoja apurahoista ja niiden anomisesta saa Sääksisäätiön toiminnanjohtajalta .

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi