Merikotka ja poro

Merikotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja selvitetään kaksivuotisessa projektissa

Merikotkakannan kasvaessa poronhoitoalueella myös merikotkien aiheuttamien porotalousvahinkojen riski kasvaa.  Käynnissä olevassa, Ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa selvitämme saalistavatko merikotkat aktiivisesti poronvasoja ja missä määrin ne tätä tekevät. Asian selvittämiseksi kaivataan tietoa kentältä. Tietoja käytetään määriteltäessä merikotkien aiheuttamien porotalousvahinkojen korvausperusteita ja -tapoja.

Osallistu tutkimukseen ilmoittamalla havaintosi merikotkan aiheuttamista porovahingoista! Voit myös lähettää merikotkan saalistaman ruhon tutkittavaksi.

Lisätietoja:
Projektitutkija Camilla Ekblad
Camilla.ekblad@utu.fi
 

Keväällä 2021 alkaneessa, Ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa selvitetään merikotkien porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja. 

Maastohavainnointi

Havainnoidaan merikotkien esiintymistä ja käyttäytymistä vasomistarhoilla ja maastossa vasonta-aikana.

Poronjäänteiden esiintyminen merikotkanpesillä

Merikotkanpesiltä tarkistetaan koparoiden esiintyvyys ja löydetyt koparat lähetetään Ruokavirastoon tutkittavaksi. Näin saadaan tietoa siitä, kuinka usealta pesältä koparoita löytyy, sekä saaliiksi joutuneiden poronvasojen iästä ja elinkelpoisuudesta.

Laajennuksena yhteistyössä Metsähallituksen kanssa koparoita kerätään myös maakotkanpesiltä, jotta poronvasojen käyttöä kummankin kotkalajin ravinnossa voidaan verrata.

Nuorten merikotkien liikkeet

Pesivien merikotkien ravintoa voidaan tutkia pesiltä löytyvien saalisjäänteiden avulla, mutta nuorten, pesimättömien merikotkien kohdalla tämä ei ole mahdollista. Nuoria merikotkia liikkuu laajasti tunturissa, mahdollisesti käyttäen poronvasoja saaliinaan. Kesällä 2021 kuoriutuneille merikotkanpoikasille asennetaan satelliittilähettimiä. Näiden avulla voidaan selvittää kotkien liikkeitä reaaliajassa, ja saada tietoa nuorten kotkien suosimista alueista ja niiden kytköksistä porojen liikkeisiin.

Raportointilomake

Projektin aikana poronhoitajat voivat ilmoittaa tapahtuneista merikotkavahingoista verkkolomakkeella. 


Kuvat - Olli-Pekka Karlin

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi