Merikotka ja poro

Merikotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja selvitetään kaksivuotisessa projektissa

Merikotkakannan kasvaessa poronhoitoalueella myös merikotkien aiheuttamien porotalousvahinkojen riski kasvaa.  Käynnissä olevassa, Ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa selvitämme saalistavatko merikotkat aktiivisesti poronvasoja ja missä määrin ne tätä tekevät. Asian selvittämiseksi kaivataan tietoa kentältä. Tietoja käytetään määriteltäessä merikotkien aiheuttamien porotalousvahinkojen korvausperusteita ja -tapoja.

Osallistu tutkimukseen ilmoittamalla havaintosi merikotkan aiheuttamista porovahingoista! Voit myös lähettää merikotkan saalistaman ruhon tutkittavaksi.

Lisätietoja:
Projektitutkija Camilla Ekblad
Camilla.ekblad@utu.fi
 

NUORTEN MERIKOTKIEN LIIKKEET

Merikotkat liikkuvat nuoruusvuosinaan laajoilla alueilla. Merikotkien liikkeitä on selvitetty satelliittilähettimin valjastettujen merikotkien avulla. Satelliittiseurannassa on aiemmin ollut merikotkia, jotka ovat kuoriutuneet Merenkurkussa, Lounais-saaristossa ja Ahvenanmaalla, mutta Lapin kotkien liikkeistä ei tiedetä paljon. Vuonna 2017 ja 2018 kaksi Lapista kotoisin olevaa merikotkaa saivat lähettimet, näistä toinen on edelleen toiminnassa. Rannikon kotkatkin käyvät kesäisin paikannusten perusteella ajoittain Lapissa, toiset useammin kuin toiset. Talvella nuoret merikotkat muuttavat etelään, mutta oletettavasti Lapista kotoisin olevat merikotkat suuntaavat kesäksi Lappiin useammin kuin muualla kuoriutuneet.

 

Sääksisäätiön ja Turun Yliopiston toteuttaman merikotka-porohankkeen puitteissa asennettiin kesällä 2021 satelliittilähettimet kymmenelle poronhoitoalueella kuoriutuneelle merikotkanpoikaselle.

 

Satelliittinuorten avulla arvokasta tietoa

  • Tutkimusten perusteella merikotkat suosivat tiettyjä elinympäristöjä, vahvimpana vesistöjä. Lapin kotkien paikannusten perusteella voimme elinympäristömuuttujien lisäksi arvioida jos merikotkat suosivat joitakin poroihin liittyviä tekijöitä.
  • Osana tutkimusta havainnoimme kotkien liikkeitä porojen vasomisalueilla (poroja häiritsemättä). Alueet ovat laajoja, ja havainnoinnin kohdistamiseen täsmätieto yksittäisten kotkien olinpaikoista on arvokasta.
  • Täsmätieto kotkista voi myös auttaa poronhoidon toimijoita. Merikotkat hyödyntävät mielellään raatoja, ja paikannusten avulla voi olla mahdollista löytää kuolleita poroja.

Kaikki nuoret viettivät ensimmäisen talvensa joko Lounais-Suomessa, Ahvenanmaalla tai Ruotsin suurilla järvillä. Ensimmäisenä takaisin pohjoiseen saapui huhtikuun alussa Pamela.

Satelliittimerikotkien liikkeitä voit seurata tästä linkistä

 


Kuvat - Olli-Pekka Karlin

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi