Uutiset

  

 • Sääksisäätiö on pohjustanut yhteistyötä arboristien kanssa eri tilaisuuksissa ja se on johtamassa käytännön toimiin. Useampi arboristi ja arboristiopiskelija on ottanut yhteyden ja tiedustellut mahdollisuutta päästä mukaan petolintujen suojelun ja tutkimuksen kenttätöihin.

  Heidät on ohjattu paikallisten petolinturengastajien puheille keskustelemaan kohteista ja aikatauluista. Yhtenä esimerkkinä on tekopesän rakentaminen haukoille FSC-metsäsertifioinnin suojelumetsäkohteelle UPM:n Janakkalan Harvialan petolintujen kokeilualueella.

  Arboristiopiskelija Ilkka Salminen ilmoitti halukkuutensa rakennustyöhön ja hän rakensi ohjeiden mukaisesti 15.4. haapaan tekopesän, johon on mahdollista saada pesimään lähivuosina esimerkiksi kanahaukka, hiirihaukka tai mehiläishaukka. Käytännön työ sujui ripeästi ja puuhun nousu ja laskeutuminen tapahtui turvallisesti köyden varassa puuta vahingoittamatta.

  Haukkojen tekopesiä sijoitetaan kokeilumielessä myös Harvialan talousmetsiin, joissa toteutetaan erirakenteista metsänhoitoa siihen soveltuvilla kohteilla samoin kuin metsätalouden varttuneisiin kasvatusmetsiin.

  Arboristien kokemuksia puussakiipeilystä tullaan jakamaan nykyisten ja tulevien petolintu-rengastajien keskuuteen. Luomuksen ja Sääksisäätiön yhteistyönä valmistuu ensi syksyksi Petolinturengastajan turvallisuusopas.

   

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi