Uutiset

  

 • Vuoden 2022 kärkihankkeista saatiin päätökseen 30 v -juhlaseminaari ja siihen liittyvä valokuvanäyttely, merikotka-poro ja osin myös maakotka -tilaustyöt samoin kuin jatkettua merikotkien ja sääksien vuosiseurantaa. Säätiön asiantuntijat olivat mukana ohjeistamassa tuulipuistojen suunnittelua suurten petolintujen pesäpaikkojen suojelemiseksi. Yhteistyö Suomen metsäkeskuksen kanssa johti siihen, että paikkatieto tiedossaolevista petolintujen pesäpaikoista välittyi metsänomistajille ja samalla ohjeistus suojelun vaihtoehdoista.

   

  Säätiön petolintuasiantuntijat ovat olleet vuoden aikana aktiivisia ja tuottaneet lukuisia korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja ja toisaalta yleisötasoisia artikkeleita petolintujen ekologiaan ja suojeluun liittyen. UPM:n omistamalla Janakkalan Harvialan metsäalueella käynnistettiin kokeellinen petolintujen suojeluhanke, mutta valitettavasti yhteinen EU-hanke petolintujen suojelusta ei saanut rahoitusta.

   

  Seuraavalle vuodelle siirtyi Sääksi-tietokirjan julkaisu ja Pohtiolammen Sääksikeskuksen piilokojujen ja lammikoiden kunnostustyöt, mehiläishaukan ravintoselvitys ja haukka- ja pöllötyöryhmän toiminnan tehostaminen.

   

  Säätiön hallitus jakoi vuosikokouksessa apurahoja yhteensä 2.050 € seuraaville henkilöille:

   

  Pertti Koskimies: ”Kaakkois-Suomen sääksitutkimuksen kenttätöiden tukemiseen”

   

  Teemu Honkanen ja Hannu Vainiopekka: ”Sääksiseurantaa Saaristomerellä”

   

  Ari Lyytikäinen: ”Tekopesien rakentaminen ja korjaaminen Itä-Suomen tutkimusalueella”

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi