Uutiset

  

 • Suomen kulttuurirahaston Hämen rahasto on myöntänyt työryhmälle Fil.lis. Ilmari Häkkinen, Ympäristöneuvos Juhani Koivu, Prof. Pertti Saurola apurahan uuden sääksiaiheisen tietokirjan valmisteluun. Apurahan suuruus on 4.500 € ja sen avulla kerätään ensisijaisesti uutta kuvamateriaalia kirjaa varten.

   

  Vuonna 1987 Pertti Saurolan ja Juhani Koivun julkaisema Sääksikirja yhdessä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa oli aikanaan suuri menestys ja se sai Valtion Tiedonjulkistamispalkinnon.

   

  Intensiivisen, eri puolille maata ulottuvan suojelutyön tuloksena sääksi on voitu siirtää silmälläpidettävästä elinvoimaisten lintulajien joukkoon. Nykyinen parimäärä on noin 1200 ja kanta vakaa, mutta edellyttää mm tekopesäverkoston ylläpitoa.

   

  Työssä on mukana kymmeniä petolintuharrastajia ja entistä lukuisampi joukko metsänomistajia, metsäammattilaisia sekä kesämökkiläisiä. Tämä menestystarina on tarkoitus kuvata uudessa kirjassa ja samalla tuoda esille uusimmat tutkimustulokset mm satelliittisääksistä ja pesäkameroiden keräämistä tiedoista.

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi