Uutiset

  

 • Syksyllä 2023 käynnistettiin hanke, jossa tutkitaan tuulivoimaloiden vaikutuksia lapin- ja helmipöllön elinympäristön valintaan ja pesimämenestykseen. Hanke on ainutlaatuinen sekä Suomessa että muualla, koska aikaisemmin ei ole tutkittu tuulivoimaloiden vaikutuksia pääasiassa kuulon avulla saalistavien metsissä elävien pöllöjen elämään. Sääksisäätiö osallistuu hankkeeseen rahoittamalla valmistelutöitä ja vuosiseurantaa.

  Hankkeessa ripustetaan Meri-Lapin alueelle helmipöllön pönttöjä ja lapinpöllön pesälavoja 8-10 tuulivoimalan ympärille eri etäisyyksille alkaen 100-200 metristä aina 10 km:in asti, kilometrin välein. Yhden tuulivoimalan ympärillä sijoitetaan 10 helmipöllön pönttöä ja 10 pesälavaa eri etäisyyksille.

  Pesäpaikat tarkistetaan vähintään kolmen, mahdollisesti jopa neljän vuoden ajan. Pöntöissä ja pesälavoilla pesivien pöllöjen pesimämenestystä sekä emojen pesäpaikkauskollisuutta tutkitaan samanaikaisesti. Kaiken kaikkiaan rakennetaan 80-100 pesälavaa ja helmipöllön pönttöä, jotka viedään maastoon syksyllä 2023. Hanke kestää kesään 2026. Pönttöjen ja lavojen rakentamisesta sekä niiden tarkastamisesta ja pesimämenestyksen seurannasta huolehtii rengastaja Matti Suopajärvi työryhmineen. Hanketta ohjaavat emer. prof. Erkki Korpimäki ja prof. Toni Laaksonen (Turun yliopisto, biologian laitos, ekologian osasto).

   

  Kuvat: Lapinpöllö pesälaatikolla ja nuori helmipöllö lähtövalmiina

   

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi