Uutiset

  

  • Pohtiolammen sääksikuvaukset huhtikuulta 2020 peruutetaan. Säätiö ei pysty järjestämään kuvauskojujen hygieniaa eikä kaikkia muitakaan palveluita sellaiselle tasolle, että viranomaisten antamat vaatimukset täyttyisivät kaikilta osin. Tämän yleisilmoituksen lisäksi kuvausvuorojen peruutuksesta ilmoitetaan sähköpostitse jokaiselle piilokojun varaajalle erikseen. Kuvauskojujen toukokuun varausten mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan erikseen noin 25.4.2020. Seuraamme ja noudatamme tarkoin viranomaisten antamia ohjeita tämän tyyppisten palveluiden järjestämisestä.

    Säätiön hallitus

      Takaisin
  •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi