Uutiset

  

 • Maaliskuussa 2019 Sääksisäätiö muutti sääntöjään siten, että nyt säätiön tehtävänä on kaikkien Suomen petolintujen suojelun, seurannan ja tutkimuksen edistäminen. Sääksisäätiön nimi kuitenkin päätettiin yksimielisesti pitää ennallaan. Sääntöjen 3§:n mukaan:

  ”Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla varoja maamme petolintujen suojelu- ja tutkimustyöhön ja rahoittamalla näillä varoilla

  • petolintujen seurantatutkimusta

  • petolintujen muuta tutkimusta ja suojelua

   • tiedottamista petolintujen elintavoista ja suojelutarpeesta

   • eri toimijoiden välistä yhteistyötä petolintujen hyväksi ja

  • petolintuharrastajien koulutusta ja vapaaehtoistyötä”

  Toiminnan laajentaminen on vaativa haaste Sääksisäätiölle. Säätiön vahvuutena on hyvin organisoitu luonnonharrastajien vapaaehtoistyö, joka toteuttaa monipuolisia petolintujen suojelutoimia, tuottaa tietoa petolintukantojen kehityksestä viranomaisille ja paljon tietoa myös suurelle yleisölle. Tämä on myös lähivuosien toiminnan painopiste.

  Sääksisäätiö on valmistelemassa hakemusta Euroopan Unionin Life+ Nature and Biodiversity - ohjelman seuraavaan hakukierrokseen. Yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa haetaan rahoitusta 5-7 vuotta kestävään hankkeeseen, jonka tärkeimmät aktiviteetit ovat:

  • petolintujen pesämetsien pysyvä tai määräaikainen rauhoittaminen eri puolilla maata. Kohteena ovat erityisesti mehiläishaukka, hiirihaukka, kanahaukka, merikotka, maakotka, kalasääski

  • pesämetsien säilyttäminen elinkelpoisina metsäsuunnittelun keinoin

  • tekopesien ja pöllönpönttöjen rakentaminen valituille alueille eri puolilla maata

  • lintuharrastajien koulutus, erityiskohteena petolintujen seuranta ja suojelu

  • yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen metsäammattilaisten, maanomistajien ja viranomaisten kanssa petolintujen pesämetsien suojelemiseksi vapaaehtoisuuden pohjalta

  Näin suuren ja laaja-alaisen hankkeen valmistelu on erittäin vaativaa ja työlästä. Pesämetsien rauhoitusta varten kerätään lintujen rengastajilta ja maanomistajilta tietoa sellaisista metsäkohteista, joissa on paitsi mainittujen petolintujen vakituisia pesäpaikkoja, myös muita luontoarvoja, jotka täyttävät ns. Metso-suojelukriteerit. Näiden pysyvään rauhoitukseen voidaan kohdentaa Metso -rahoitusta ja määräaikaiseen Kemera -tukea metsänomistajan kanssa asiasta sopien.

  Uusien sääntöjen tultua voimaan säätiön hallitus paneutuu toiminnan koordinointiin. Sääksityötyhmä ja Merikotkatyöryhmä ovat jo nykyisellään toimintavalmiina ja myöhemmin mukaan on suunniteltu haukkoihin keskittyvää työryhmää sekä pöllöihin omaansa.

  Hankkeen suunnitteluryhmä: Ilmari Häkkinen, Markku Hyvärinen, Jouko Högmander, Heikki Lokki, Jari Valkama

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi