Uutiset

  

 • · Hannu Vainiopekan merikotkanäyttely jatkaa kierrostaan ja on esille joulu-tammikuun ajan Luonnontieteellisen museon kahviotilassa. Matka jatkuu helmikuuksi Tampereen Metso -kirjastoon, Joensuuhun ja kesäkaudeksi Lapissa metsähallituksen eri toimipisteisiin.

   

  · PetolintuLife-hakemus jätettiin paranneltuna marraskuussa ja siinä Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) on päävastuussa lukuisine kumppaneineen. Sääksisäätiö on mukana tässä petolintujen suojelua edistävässä hankkeessa tukiorganisaationa.

   

  · Säätiö uudisti yhteistyösopimuksen UPM Metsän kanssa koskien sääksen ja muiden petolintujen suojelua yhtiön metsissä tavoitteena sovittaa yhteen metsätalouden harjoittaminen ja petolintujen pesäympäristöjen suojelun mahdollisuudet. Uutena lisäyksenä sovittiin Harvialan metsien mallialueesta, jossa näitä asioita kokeillaan eri toimenpitein.

   

  · Kangasalan Pohtiolammen Sääksikeskuksen vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa ja uuden (10 v) valmistelu maanomistajan Wääksyn kartanon kanssa on edennyt allekirjoitusvaiheeseen. Keväällä laaditaan Sääksikeskuksen kehittämissuunnitelma lähivuosille ja sovitaan työnjaosta eri henkilöiden kesken sekä yhteistyöstä Taigabird Oy:n kanssa. Ely:n rahoittama kalojen varasto- ja sääksialtaiden kunnostushanke siirtyi vuodella alueella tapahtuvien muiden hankesuunnitelmien vuoksi

   

  · Ympäristöministeriön sääksisäätiöltä tilaaman Merikotkat ja porovahingot -selvitystyön ensimmäinen vuosi on takana. Maastotöistä saatuja kokemuksia käytetään toisen vuoden suunnittelussa apuna. Tiivistelmä tuloksista on luettavissa Uutiset-sivuston lokakuun tapahtumista.

   

  · Sääksi - Hämeen maakuntalintu -tietokirjan valmistelu on käynnistynyt ja tavoitteena on saada se painoon lokakuussa 2022. Kirjan tekstin kirjoittaa Pertti Saurola ja kuvien kokoamisesta vastaavat Juhani Koivu ja Ilmari Häkkinen lukuisien avustajien tukemana.

   

  · Sääksisäätiön vuositapaaminen Päivölässä on jouduttu muuttamaan etätilaisuudeksi, joka toteutetaan la 15.1.2022 klo 9 – 13. Ohjelmassa on sekä merikotkaa että sääkseä koskevia alustuksia.

  * Merikotkanäyttely Luonnontieteellisellä museolla Helsingissä  tammikuun loppuun 2022.

   

  * Porvoossa kevään 2021 lukurenkaalla varustettu nuori merikotka pysähtyi ruokailemaan Lammilla kolaripeuran raadolla.

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi