Uutiset

  

 • Vuosikokouksessa 24.2. 2022 säätiön hallitus päätti vuoden 2022 kärkihankkeista seuraavasti

  Sääksisäätiön yhteisenä kärkihankkeena on ohjeistaa tuulipuistojen suunnittelua siten, että suurten petolintujen suojelu tulee huomioiduksi  tuulivoimaloiden sijoittelussa.

  Sääksityöryhmän kärkihankkeina ovat Sääksikeskuksen kehittäminen ja sääksiaiheisen tietokirjan julkaisu.

  Merikotkatyöryhmän kärkihankkeina jatkuu pesivän kannan seuranta sekä selvitys merikotkien aiheuttamista porovahingoista.

  Haukka- ja pöllötyöryhmän kärkihankkeina  ovat työryhmän keskinäisen yhteydenpidon tehostaminen ja haukoista ja pöllöistä kiinnostuneiden lintuharrastajien aktivointi mukaan maastotöihin.

  Viestintäryhmän kärkihankkeina ovat viestinnän keinoin saada uusia petolintuharrastajia mukaan toimintaan ja uusien rengastajien aktivoiminen ja kouluttaminen ikääntyvien avuksi ja sittemmin vastuullisiksi jatkamaan petolintuseurantaa.

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi