Uutiset

  

 • Säätiön hallituksen etäkokouksen 29.9. keskeisiä päätöksiä:

   

  1. Työnjako hallituksen jäsenten kesken

  2. Työryhmien toimenkuvat (sääksi-, merikotka-, pöllöt ja haukat –työryhmä) ja verkostoituminen eri puolille maata

  3. Maksuliikenteen käytännön järjestelyt

  4. Säätiön varainhankinnan mahdollisuudet lähivuosina

  5. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostaminen

  6. Kotisivujen päivitys ja käännös

  7. Sääksikeskuksen lähivuosien toiminta ja työnjako eri henkilöiden kesken

  8. Säätiön visio

  9. Pesäkamerat, merikotkanäyttely ja Petolintu-LIFE-hankkeen valmistelu

   

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi