Uutiset

  

 • Säätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan 25.2. ja 3.3. säätiön apurahojen jaosta petolintujen suojeluun ja tutkimukseen. Hakemuksia saatiin viisi, joista kolme koskien sääkseä, yksi lintuhoitolan petolintujen osaston kunnostusta ja yksi petolintujen suojelutyöstä tiedottamiseen maanomistajille. Apurahat jaettiin seuraavasti, 500 € kukin:

  Kim Hietikko                           Lapin sääksien (kalasääskien) pesätarkastuksiin

  Pertti Koskimies                     Kaakkois-Suomen sääksikannan pitkäaikaisseurantaan

  Raimo Uusitalo työryhmineen Sääksen pesäkameraseurantaan Lounais-Suomessa sekä pesätapahtumien raportointiin yleisölle

  Lisäksi jaettiin Merenkurkun merikotkarahastosta erillinen apuraha 1 000 €   Villieläinhoitola Nordic Wildlife Care ry petolintujen hoitolan kunnostustöihin Vaasassa

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi