Uutiset

  

 • Apuraha myönnetään joko yhtenä tai useampana pienehkönä avustuksena petolintujen suojeluun, tutkimukseen ja siitä tiedottamiseen.

  Jaettava summa on vuonna 2023 yhteensä  2 000 €. Sääksisäätiöllä on tämän lisäksi Merenkurkun merikotkien suojeluun osoitettu apuraha. Apurahoja voivat hakea niin yksityiset, työryhmät kuin muut yhteisöt. Hakemukseen on sisällytettävä hankkeen lyhyt esittely, työsuunnitelma ja kustannusarvio.

  Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Sääksisäätiön hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen mahyv@outlook.com Lisätietoja: http://www.saaksisaatio.fi

  Hakuaika päättyy 31.1. 2023

  Tarkempia tietoja apurahoista toimitusjohtaja Markku Hyvärinen mahyv@outlook.com 0500 – 306 904

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi