Uutiset

  

  • Sääksisäätiö kiittää kaikkia tilaisuuden osallistujia siitä, että päivän tapahtumat onnistuivat ja mieleen jäi mukava muisto säätiön toiminnasta.  Erityinen kiitos esitelmöitsijöille ja työpajojen vastaaville sekä niille, jotka muistivat lahjoituksin.  Kangasalasalissa oli arviolta 70 kuulijaa ja Pohtiolampi -osuus mukaan lukien arviolta 150 henkeä vieraili päivän aikana tapahtumassa.

    Näillä eväillä on kannustavaa jatkaa petolintujen suojelutyötä.

    kuva Dick Forsman

      Takaisin
  •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi