Uutiset

  

 • Sääksisäätiö ja Taigabird Oy lopettavat toimintansa Kangasalan Pohtiolammella Wääksyn Kartanon vuokramaalla. Lopetukseen on syynä nykyisessä toimintaympäristössä tapahtuneet ja alueelle suunnitellut muutokset. Maanomistajan kanssa käydyissä neuvotteluissa ei ole saatu aikaan sellaista vuokrasopimusta, joka mahdollistaisi kohteen taloudellisesti kannattavan kehittämisen vastaamaan nykypäivän luontomatkailun tarpeita. Vääksynjoen suunniteltu ennallistaminen muuttaa vesien kulkua nykyisestä ja on epävarmaa riittääkö viileää vettä sääksien ja onkilammikon kirjolohille vähävetisinä aikoina kesäkausien yhä lämmetessä.

   

  Näiden tosiasioiden perusteella lopetamme toimintamme Pohtiolammella ja kiitämme Sääksikeskuksen vierailijoita ja avustajia kolmen vuosikymmenen ajalta. Kesäkaudella 2024 kuvaajapalvelut ja kahvila-ravintolan palvelut jatkuvat entiseen tapaan ja toivotamme vierailijat tervetulleeksi seuraamaan sääksien kalastusta ja nauttimaan luontomatkailun palveluista.

   

  Sääksisäätiö ja Taigabird Oy

   

   

   

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi