Uutiset

  

  • Säätiön työryhmä ponnisteli pari tiukkaa päivää Pohtiolammen altaiden yläjuoksun massiivisten jääpatojen kimpussa aseinaan jäätuurat ja rautakanget. Allasvesien virtaama saatiin näin nostettua hyvälle tasolle, ja jäät lähtivät sulamaan ripeää vahtia. Lopputuloksena oli se, että torstaina (7.4.2022) saatiin istutettua saaliskalakanta sääksialtaaseen lintujen tuloa odottamaan.

    Näin ollen kuvaukset päästään aloittamaan kohteella suunnitelulla tavalla 10.4.2022 alkaen. Huhti- ja toukokuulla kuvausvuoron varanneille lähetetään sähköpostilla ohjeet avainten noutamisesta.

    Sääksisäätiö

      Takaisin
  •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi