Uutiset

  

 • Neuroliiton satelliittisääksihanke Luontoliikunta Neuroliiton tapahtumissa perustuu luonnon tapahtumien seuraamiseen ja liikunnalliseen yhdessäoloon ihmisen ja luonnon yhteiselon parhaaksi.

  Luonnossa liikkuminen lisää tutkimuksien mukaan hyvinvointia ja terveyttä sekä positiivisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia ihmisessä. Katselu ja aistiminen ovat nautiskelua, joka pitää aivot terveenä ja mielen kirkkaana.

  Sen lisäksi, että Neuroliiton jäsenistö osallistuu elämyksellisille, esteettömän luontoliikunnan retkille, Neuroliitto on ryhtynyt rakentamaan jäsenistölleen kalasääsken satelliittiseurantaan perustuvaa luonnon seuraamista huomiselle. Toteutukseltaan yksinkertaisin Neuroliiton kummisääksihankkeen vaihtoehto oli 24 jäsenyhdistyksen suorittamilla yhteisvaroilla hankittu satelliittilähetin lounaisessa Suomessa pesivän sääksen kevät- ja syysmuuton yleisöseurantaa varten. Hanke on toteutettu Sääksisäätiön (www.saaksisaatio.fi) koordinoimana ja myötävaikutuksella. Seurannan toteutus yleisölle on järjestetty Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) nettisivuilla. Käytännön toteutuksesta ja kummisääksen Facebook-sivujen rakentamisesta sekä ylläpidosta yhteistyönä Neuroliiton kanssa on vastannut vapaaehtoistyönä Sääksisäätiön lounaissuomalainen satelliittisääksityöryhmä fil. maist. Raimo Uusitalon johdolla.

  Neuroliitto antoi äänestyksen perusteella satelliittiseurannassa olevalle naaraslinnulle oman kutsumanimen Iitu. Toteutuessaan hanke on mahdollistanut sen, että pitkäaikaissairaatkin voivat esteettä seurata luonnon tapahtumia Neuroliiton kummisääksen satelliittiyhteyksien paikannusten välityksellä ja Facebookissa. Hanke lisää yhteydenpitoa ja yhteisöllisyyttä lintua seuraavien henkilöiden kesken, kun he ovat seuranneet Facebookin tai Luomuksen välityksellä luonnossa liikkuvan linnun liikkeitä ja retkiä internetissä.

  Parhaillaan seurannassa olevasta toisesta lounaisuomalaisesta satelliittisääksestä esimerkkinä on luonnonläheisen Siikaisten kunnan kummisääksi Sanni www.facebook.com/SiikaistenSanniSääksi ja www.luomus.fi/satakunnan-satelliittisaakset

  Satelliittisääksihankkeella saadaan näkyvyyttä Neuroliitolle sekä päättäjien että suuren yleisön piirissä. Hankkeella tuetaan pitkäaikaissairaiden päivittäistä elämää luonnon tapahtumien parissa ja he saavat uudenlaista sisältöä elämään sekä voimavaroja sairauteen sopeutumiseen. Yhteisöllisyys lisääntyy mielipiteiden vaihdolla sosiaalisen median välityksellä. Satelliittilähettimellä valjastetun kummisääksen avulla Neuroliitto pitää osaltaan pyörät pyörimässä kotiolosuhteissakin jopa ilman avustajaa. Samalla ollaan mukana tukemassa myönteisen asenteen muodostumista sääksen suojelua kohtaan.

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi