Uutiset

  

 • Sääksisäätiön organisoima Suomen pesivien merikotkien vuosittainen inventointi on valmistunut. Pesien tarkastuksessa käytiin läpi vapaaehtoisten lintuharrastajien toimesta yli 1000 entistä ja nykyistä pesää Ahvenanmaalta ja Saaristomereltä Utsjoelle saakka. Merikotkakanta ei ole kasvanut viime vuodesta. Koko maassa todettiin 598 pesivää paria, jotka tuottivat vähintään 562 varttunutta poikasta. Pesinnän tulos on jokseenkin sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

  Tänä vuonna tavattiin kotkien pesissä poikkeuksellisen paljon kuolleita poikasia, 15 todettua tapausta. Lisäksi tavattiin selvästi sairaita, eläviä poikasia. Osa menehtyneistä poikasista oli pesän tarkastusvaiheessa sen verran tuoreita, että ne voitiin analysoida Ruokavirastossa. Kaikki neljä tutkittua poikasta olivat varmuudella menehtyneet lintuinfluenssaan, todennäköisesti kuitenkin useampikin pesään kuolleista poikasista. Kesän aikana on löydetty etelärannikolta myös kuolleita aikuisia merikotkia, joista ainakin kaksi todettiin lintuinfluenssan uhriksi. Milloin tätä tautia on liikkeellä, merikotka saa sen verraten helposti saalistaessaan heikkokuntoisia vesilintuja. ”Merikotka on hyvä ja tärkeä luonnon tilan indikaattori, mistä viime vuosina lintuinfluenssaan kuolleet merikotkat, vähän aiemmin lyijyn tappamat kotkat ovat surullisena esimerkkinä” kertoo Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki.

  Merensaaristoissa ja rannikoilla merikotkan pesimäkanta on varsin vakaa, siellä tavataan kyllä vuosittain uusia reviirejä, mutta samanaikaisesti vanhoja jää autioksi. Parhailla saalistusmailla on kova kilpailu hyvistä pesäpaikoista. Merikotkan vahvimpia esiintymisalueita Suomessa ovat Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa sekä Merenkurkku, mutta laji pesii nykyään miltei koko maassa. Järvialueella merikotkia tavataan vuosi vuodelta enemmän ja kanta kasvaa vähitellen, erityisesti Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Saimaan laajalta vesistöalueelta ei toistaiseksi tunneta vielä pesintöjä.

  Sääksisäätiö raportoi merikotkan pesätarkastusten tiedot ympäristöministeriölle, Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, Suomen ympäristökeskukselle ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristönsuojeluosastolle. Merikotka on keskeinen Itämeren tilan indikaattorilaji, jonka kannan muutoksia seurataan Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). Sääksisäätiö saa apua muilta luonnossa liikkujilta merikotkan pesien löytämisessä.

  Yleisö voi ilmoittaa tietoja merikotkan pesästä sähköpostilla osoitteeseen merikotka@saaksisaatio.fi tai alla oleville yhteyshenkilöille.

  Lisätietoja Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän puheenjohtaja Jouko Högmander, 0400 826 440, jouko.hogmander@gmail.com Merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki, 050 552 5422, lokki@cs.helsinki.fi Sääksisäätiön hallituksen puheenjohtaja Ilmari Häkkinen, 0400 907 310 Katso myös lisätietoja merikotkasta: www.saaksisaatio.fi 

  Kuvassa merikotkarengastaja Teemu Honkanen

  Kuvat Hannu Vainiopekka

   

   

   

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi