Uutiset

  

 • Sääksisäätiö on käynnistämässä tutkimusta siitä, mikä on merikotkan vaikutus porotalouteen pohjoisessa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö ja se kestää vuoden 2022 loppuun.

  Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että merikotkan pesiltä löytyy toisinaan poronvasojen jäänteitä, mutta on ollut epäselvää missä määrin merikotkat itse tappavat vasoja. On mahdollista, että pesiltä löytyvät koparat ovat peräisin muista syistä kuolleista vasoista. Toisaalta poroelinkeinon harjoittajat ovat varsin vakuuttuneita siitä, että merikotka myös itse tappaa vasoja. Tutkimuksessa tarkkaillaan merikotkan keväistä käyttäytymistä porojen vasomisalueilla, varustetaan merikotkan poikasia satelliittilähettimillä ja kerätään näytteitä pesiltä löytyneistä vasoista tarkempaa analyysiä varten.

  Aiemmista tutkimuksista parinkymmenen vuoden takaa tiedetään, että samoilla alueilla pesivä maakotka saalistaa poronvasoja. Samassa yhteydessä kun merikotkan ravinnon käyttöä selvitetään, Sääksisäätiö organisoi Metsähallituksen toimeksiannosta vasanäytteiden keruuta myös maakotkan pesiltä. Saalisnäytteet molempien kotkien pesiltä analysoidaan Ruokavirastossa.

  Näitä tutkimushankkeita johtaa Sääksisäätiössä projektitutkija Camilla Ekblad, joka valmistelee väitöskirjaa merikotkan ravinnosta. Kenttätöissä ovat korvaamattomana apuna pohjoisessa toimivat pesätarkastajat, jotka vuosittain käyvät läpi kaikki tunnetut molempien kotkalajien pesät, rengastavat poikaset ja keräävät näytteitä pesiltä.

  "Emo on tuonut merikotkan poikaselle poronvasan jäänteitä ravinnoksi. Sääksisäätiön hankkeessa selvitetään merikotkan osuutta vasojan tappajana. Kuva: Olli-Pekka Karlin."

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi