Uutiset

  

 • Sääksisäätiölle on myönnetty seuraavat avustukset toiminnan tukemiseen:

  · Leader Linnaseutu ry:n avustus Sääksisäätiön vaiheita esittelevän kiertävän valokuvanäyttelyn kokoamiseen 1.102 €

  · Leader Kantri ry:n avustus Kangasalan Sääksikeskuksen Kosteikkotornin vesi- ja rantalintuja esittelevän valokuvanäyttelyn kokoamiseen 1.282 €

  · Kangasalan kaupungin avustus säätiön 30-vuotistapahtuman järjestämiseen 500 €

  Tämän lisäksi säätiössä toimiville henkilöille on myönnetty seuraavat apurahat:

  · Suomen Luonnonsuojelun Säätiön, Rafael Kuusakosken rahaston apuraha Sääksi -tietokirjan tekoon 2.500 €

  Pertti Saurola, Juhani Koivu ja Ilmari Häkkinen

  · Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apuraha alaspudonneiden sääksenpesien korvaamiseen tekopesillä 1.200 € Juhani Koivu, Harri Koskinen, Kim Hietikko, Simo Loisa, Ilmari Häkkinen

    Takaisin
 •   Arkisto

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi