Varainhankinta

  

Suojelutyön eri muotojen rahoittaminen edellyttää säätiön varojen johdonmukaista ja määrätietoista kartuttamista. Tässä asiassa säätiö vetoaa kaikkiin luonnonystäviin - pienikin taloudellinen tuki on aina arvokas ja tervetullut. Juuri Sinun henkilökohtainen panoksesi saattaa ratkaisevalla tavalla edesauttaa sääksien käytännön suojelutyön onnistumista.

Varainhankinnan keinot
Sääksisäätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää erilaisia kampanjoita ja tapahtumia, joiden tuotto ohjataan suojelutyön rahastoon sekä valmistaa ja markkinoi erilaisia sääksiaiheisia tuotteita, joista saatavilla tuotoilla kehitetään sääksien tutkimusta ja suojelua.

Suojelutyön rahoitus jatkossa
Säätiö pyrkii kehittämään varainhankintaa pitkäjänteisellä työllä yhdessä sääksen suojelusta kiinnostuneiden yritysten ja alan yhteisöjen kanssa. Ympäristökasvatustyö, jossa säätiö on aktiivisesti mukana, on myös nähtävä investointina sääksen suojeluun.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi