Tutkimustyö

Sääksien tutkimustyö

Sääksen monipuolisella tutkimustyöllä luodaan vankka perusta lajin suojeluhankkeille. Vähälukuisuutensa takia sääksi on määritelty uhanalaisrekisterissä silmälläpidon alaiseksi lintulajiksi maassamme. Suomen sääksikannan arvioidaan käsittävän 1000-1200 paria.

Sääksi on yksi maamme parhaiten tutkittuja lintulajeja. Sääksen seurantatutkimus aloitettiin jo v. 1971 ja se jatkuu edelleen.Tutkimukseen osallistuu vuosittain n. 200 rengastajaa eri puolilla maatamme. Tutkimuksen piirissä on nykyisin yli 700 pesää. Sääksitutkimusta johtaa ja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Kenttätutkimuksen kohteita ovat:

 • pesivän kannan kartoitus
 • kannanmuutosten pitkäaikainen seuranta
 • poikasten ja joissakin tapauksissa myös emolintujen rengastus vuosittain
 • biometrisen aineiston keruu
 • pesäpuihin ja pesäpaikkoihin liittyvien tietojen taltiointi
 • kuoriutumattomien munien ja kuolleina löydettyjen poikasten talteenotto myrkky- ym. tutkimuksia varten
 • ravintotutkimukset
 • satelliittiseurannan käyttö lajin muutonseurannassa.

Satelliittisääkset

Suomessa on vuodesta 2001 alkaen varustettu jo yli 30 sääkseä satelliittilähettimillä, joiden avulla sääksien muuttoaikoja ja -matkoja on voitu seurata reaaliajassa ikään kuin ”Peukaloisena sääksen selässä”. Näin saadaan täsmällistä tietoa mm. muuton nopeudesta sekä levähdys- ja tankkausalueista. Satelliittiseurannan avulla on saatu kerätyksi runsaasti uutta ja arvokasta tietoa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Sääksisäätiö ovat yhdessä toteuttaneet sääksien satelliittiseurannan. Keskusmuseon sivuilta löytyy tietoja ja karttoja näiden sääksien muuttomatkoista. Sääksien satelliittiseurannan tieteellisenä johtajana toimii professori Pertti Saurola, joka vastaa myös museon sääksisivujen informaatiosta. Satelliittisääksistä kerrotaan kattavasti Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Satelliittisääkset -sivuilla. Yhteenvetoa  suomalaisista satelliittisääksistä myös täällä (englanniksi)

Satelliittiseurannassa olleita sääksiä:

 • Rengon sääksiperhe: Ilpo, Helena ja Birgit (2014-)
 • Utsjoen sääksiperhe: Tero, Seija ja Agle (2014-)
 • Satelliittisääksi Jaska (2014-)
 • Satelliittisääksi Samu (2014-)
 • Satelliittisääksi Heikki (2013-)
 • Satelliittisääksi Lalli (2013-)
 • Satelliittisääksi Ilmari (2012-)
 • Satelliittisääksi Jukka (2009-2012)
 • Satelliittisääksi Eikka (2011)
 • Satelliittisääksi Pete (seurannassa 2007–2008) 
 • Satelliittisääkset 2003 (seurannassa 2003–2004)
 • Satelliittisääkset 2001 ja 2002 (seurannassa 2001–2006)
 • Mirja-sääksen liikkeistä saatiin tietoja kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ajalta!

 

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi