Tarkoitusperä ja toimintatavat

Säätiön tarkoituksena on tukea sääksen, kotkien, haukkojen ja pöllöjen suojelua ja tutkimusta sekä siihen liittyvää tiedottamista.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla varoja maamme petolintujen suojelu- ja tutkimustyöhön ja tukemalla näillä varoilla 

  • petolintujen seurantatutkimusta
  • petolintujen muuta tutkimusta ja suojelua
  • tiedottamista petolintujen elintavoista ja suojelutarpeesta
  • eri toimijoiden välistä yhteistyötä petolintujen hyväksi
  • petolintuharrastajien koulutusta ja vapaaehtoistyötä

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi