Sääksisäätiön apurahat

Sääksisäätiö jakaa vuosittain apurahoja petolintujen parissa työskenteleville kenttätyöntekijöille, tutkijoille ja alan opiskelijoille.  Apurahoista päätetään helmikuussa pidettävässä säätiön vuosikokouksessa. Apurahaa voivat hakea niin yksityiset, työryhmät kuin yhteisöt.  

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää hankkeen esittelyn, työsuunnitelman ja kustannusarvion, ja se tulee toimittaa Sääksisäätiön hallitukselle viimeistään hakuvuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä osoitteeseen: 

Sääksisäätiö
PL71,  13211 HÄMEENLINNA

Tarkempia tietoja apurahoista saa Sääksisäätiön toimitusjohtajalta Markku Hyväriseltä mahyv@outlook.com.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi