Petolintujen suojelutyötä Suomessa

Sääksisäätiön tavoitteet

Sääksisäätiö on sääksen ja muiden petolintujen suojeluun keskittynyt yleishyödyllinen säätiö. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla varoja maamme petolintujen suojelu- ja tutkimustyöhön ja tukemalla näillä varoilla petolintujen suojelua

Lue lisää

Näin voit edistää petolintujen suojelua

Lintujemme aateli, petolinnut ovat monin paikoin vaikeuksissa niiden elinympäristössä tepahtuvien muutosten johdosta. Sääksisäätiö tekee yhteistyötä kolmensadan petolinturengastajan ja lukuisien avustajien kanssa, jotta tietomme petolinnuista olisi ajantasalla. Voit tukea heidän työtään taloudellisesti tekemällä lahjoituksen.

Lue lisää

Etusivu

Miksi on tärkeä suojella petolintuja?

Petolinnut ovat ravintoketjun huipulla ja ne ovat elinympäristönsä suhteen vaativia.Tämän takia ne ovat 
keskeisiä ympäristön tilan ilmentäjiä. Petolinnuista on paljon tutkimustietoa ja elintavat tunnetaan hyvin.
Tiedetään miten niitä voidaan auttaa.  Petolinnut ovat sateenvarjolajeja, joita suojelemalla suojellaan 
samassa elinympäristössä muuta lajistoa ja viime kädessä luonnon monimuotoisuutta.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi