Suojelun muodot

Petolintujen, niin kuin muidenkin muidenkin lintujen suojelutyö on kaksijakoista. Sääksisäätiö pyrkii vaikuttamaan kansalaisten ja päättäjien asenteisiin petolintujen suojelun edistämiseksi.

Työtä tehdään säätiön kotisivujen ja facebook-sivujen, lehtikirjoitusten, kannaottojen, pyydettyjen lausuntojen, radio- ja tv-ohjelmien, luentojen, näyttelyiden, koulutustapahtumien ja keskustelujen avulla. Toisaalta pyritään siihen, että eri petolintulajeille olisi myös tulevaisuudessa tarjolla soveliaita elinympäristöjä ja pesäpaikkoja.


Suojelutyön tärkeitä kohteita ovat:

  • yhteistyö ympäristöstä ja maankäytöstä vastaavien viranomaisten kanssa
  • maanomistajan informointi tiedossaolevasta petolinnun pesäpaikasta, rauhoitustaulut
  • tiedottaminen eri vaihtoehdoista pesäpaikan säästämiseksi
  • pöllönpönttöjen ja haukkojen sekä sääksen tekopesien sijoittaminen maanomistajan luvalla sinne missä pesäkoloista tai pesäpuista on pula.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 500 306904
 mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi