Pesäpuuilmoitus

  

Monet luonnossa liikkuvat ihmiset ovat ottaneet yhteyttä Sääksisäätiöön ja kertoneet mm. sääksen pesähavainnoista.

Sääksisäätiö toimittaa suojeltavaan sääksen pesäpuuhun rauhoitustaulun, jolla pesäpuu merkitään suojelluksi.

Sääksisäätiölle voi ilmoittaa alla olevalla lomakkeella sellaisesta sääksen pesäpuusta, jossa ei vielä ole pesäpuun rauhoitustaulua tai taulu on hävinnyt. Lomakkeeseen on myös mahdollista liittää valokuvia kohteesta.

Sääksisäätiö - Finnish Osprey Foundation

PL 71, 13211 Hämeenlinna
 +358 400 499 395
 juhanikoivu3@gmail.com
www.saaksisaatio.fi

Sääksikeskus - Osprey Center

Pohtiolammentie 64, 32670 Kangasala
 +358 40 528 3030
 jouko.alhainen@pp.inet.fi