ssmasthead854x98fi

Sääksilinkkejä Suomesta ja ulkomailta

  Wikipedia (yleistietoa sääksistä)

1. Sääksitutkimus

Suomesta:
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, prof. Pertti Saurola:
Sääksiseuranta
Satelliittisääkset
Suomen sääkset 2008 (Linnut-vuosikirja 2008)
Suomen sääkset 2011 (Linnut-vuosikirja 2012)

Ulkomailta:
Rob Bierregaard's Website, USA
Osprey Watch (Center for Conservation Biology, Virginia, USA)
Dyfi Osprey Project (The Montgomeryshire Wildlife Trust)
Highland Foundation for Wildlife (Skotlannin sääksiä)
Rutland Ospreys (Keski-Englannin sääksiä)
New Jersey Osprey Project (Conserve Wildlife, Foundation of New Jersey)

2. Sääksien pesäkameroita

Seilin pesä, Nauvo, Finland
Marjaniemen pesä, Hailuoto, Suomi
Sääksisäätiö-UPM Janakkalan pesä, Häme, Suomi;
RSBP Loch Garten, Highlands, Scotland
Loch of the Lowes Wildlife Reserve, Dunkeld, Scotland
Dunedin Osprey Cam, Florida, USA
Hilton Head Island, South Carolina, USA
Seattle, Washington, USA

Sääksisäätiö
Facebookissa